Hoofdbestuur

Voorzitter

Frederik Van Braekel


Algemene organisatie / interne en externe jeugdtornooien

Tennisvlaanderen / sportraad

Penningmeester/Ondervoorzitter

Matthieu Moerenhout


Boekhouding / financieel / interne tornooien

Secretaris

Eddy Depraetere


Interclub / ledenadministratie / TennisVlaanderen / website / jeugdwerking

Bestuurslid

Gunter Boucique


Materiaalmeester / terreinen

Bestuurslid

John Vandenbulcke


Publicatie / mediacontact / reclame

feestcomite / Sponsors/ Activiteiten