CLUBREGLEMENT

1. Er is enkel toegang tot de tennisterreinen met een geldig toelatingsbewijs van iedere speler (lidkaart of betalingsbewijs).
2. De terreinen mogen enkel betreden worden indien ze bespeelbaar zijn (niet na hevige regenval). Hierover beslist enkel de terreinverantwoordelijke. 
3. Lidkaarten en-of betalingsbewijzen moeten in de voorziene houders geplaatst worden
4. Het is verboden de terreinen te betreden met jogging schoenen. De terreinen worden enkel betreden met tennisschoenen met vlakke zolen (geen geribde zolen toegelaten), strenge controle hierop.
5. Na iedere tennisbeurt (5 minuten voor het einde) worden de terreinen gesleept, in de richting zoals aangeduid aan de ingang, met de sleepborstels, de lijnen worden geveegd met de daarvoor voorziene kleine lijnborstels en bij droog weder worden de terreinen besproeid.
7. Het is verboden drinkbussen en andere voorwerpen op het terrein achter te laten, deze worden in de daarvoor voorziene vuilnisbakken op het terrein of aan de uitgang gedeponeerd.
8. Vaststelling van schade op en rond de terreinen, onmiddellijk melden op het secretariaat van de sporthal of aan het tennisbestuur of de terreinverantwoordelijke.
9. Er mag enkel gespeeld worden indien uw naam genoteerd staat in het reservatieboek. Het reserveren van de terreinen gebeurt uitsluitend op het secretariaat van de sporthal "torrebos", of bij afwezigheid, bij Albert Terras, of door zelf in te schrijven in het reservatieboek, deze bevindt zich in het kastje onder de trap buitenkant sporthal (wordt streng gecontroleerd).
10. Een terrein dat niet bezet is 10 min. na de normale starttijd mag door andere clubleden worden gebruikt. Zij moeten wel hun naam noteren in het reservatieboek.
11. Enkel de leden boven de 18 jaar kunnen de terreinen reserveren na 18u. tijdens de vakantieperiode. Indien een jonger lid wordt uitgenodigd door een volwassene vervalt deze regel.
12. Eén of meerdere terreinen kunnen worden opgeëist door het bestuur voor interclubs of andere georganiseerde ontmoetingen.
13. Het is niet toegelaten twee uur na elkaar te spelen  (uitgezonderd dubbelspel & art. 09).
14. Er kan enkel één maal op naam gereserveerd worden.
15. Ieder lid mag een niet-lid uitnodigen op voorwaarde dat deze laatste de voorziene bijdrage betaalt aan het secretariaat van de sporthal "torrebos" of aan een bestuurslid.
16. Iedere speler wordt geacht zich op het terrein te gedragen volgens de algemene tennis-etikette. Fair-play, hoffelijkheid en beleefdheid zijn onze stelregels.
17. Het niet naleven van één van deze reglementen kan aanleiding geven tot speelverbod of uitsluiting uit de tennisclub.
18. Het bestuur en het secretariaat van "sporthal Torrebos" hebben de volmacht, om bij het niet naleven van één van deze reglementen, de nodige sancties te treffen
19. Enkel de leden die aangesloten zijn bij de Vlaamse tennisvereniging (VTV) zijn verzekerd voor ongevallen (geen brillen). Niet leden (invités) spelen op eigen risico
20. Tenniskledij is verplicht.
21. Iedere betreder van de terreinen wordt geacht kennis genomen te hebben van de reglementen en deze te eerbiedigen..