INSCHRIJVINGSFORMULIER 

<<< druk niet op enter (return) voordat alles is ingevuld >>>
ga via <-TAB -> naar volgende lijn

* = VERPLICHT IN TE VULLEN

*geslacht:

man
vrouw

*naam:

*voornaam:

*straat:

*nummer:

bus:

*postcode:

*woonplaats:

*geboortedatum (dd/mm/jjjj):

*telefoon:

Gsm:

*email:

*Abonnement:

*bedrag:

overgeschreven op reknr: BE56 7384 0218 8088

  bij een familieabonnement noteer je hieronder bij opmerkingen, alle leden van de familie die
op hetzelfde adres wonen en wensen lid te zijn van atc, met:

 naam, voornaam,geboortedatum en Man of Vrouw

Opmerkingen / Suggesties

zijn alle gegevens correct ingevuld, druk dan op --->