Clubreglement

1. Er is enkel toegang tot de tennisterreinen met een geldig toelatingsbewijs van iedere speler (ONLINE reservatie)
2. De terreinen mogen enkel betreden worden indien ze bespeelbaar zijn (niet na hevige regenval). Hierover beslist enkel de terreinverantwoordelijke.
3. Het is verboden de terreinen te betreden met jogging schoenen. De terreinen worden enkel betreden met tennisschoenen met vlakke zolen (geen geribde zolen toegelaten), strenge controle hierop
4. Na iedere tennisbeurt (5 minuten voor het einde) worden de terreinen gesleept, in de richting zoals aangeduid aan de ingang, met de sleepborstels, bij droog weder worden de terreinen besproeid.
5. Het is verboden drinkbussen en andere voorwerpen op het terrein achter te laten, deze worden in de daarvoor voorziene vuilnisbakken op het terrein of aan de uitgang gedeponeerd
6. Vaststelling van schade op en rond de terreinen, onmiddellijk melden op het secretariaat van de sporthal of aan het tennisbestuur of de terreinverantwoordelijke
7. Er mag enkel gespeeld worden indien online reservatie is gebeurd. Het reserveren van de terreinen gebeurt ofwel online ofwel op het secretariaat van de sporthal “torrebos”
8. Een terrein dat niet bezet is 15 min. na de normale starttijd mag door andere clubleden worden gebruikt
9. Eén of meerdere terreinen kunnen worden opgeëist door het bestuur voor interclubs of andere georganiseerde ontmoetingen
10. Het is niet toegelaten twee uur na elkaar te spelen (uitgezonderd dubbelspel & art. 8).
11. Ieder lid mag een niet-lid uitnodigen op voorwaarde dat deze laatste de voorziene bijdrage betaalt aan het secretariaat van de sporthal “torrebos” of aan een bestuurslid.
12. Iedere speler wordt geacht zich op het terrein te gedragen volgens de algemene tennis-etikette. Fair-play, hoffelijkheid en beleefdheid zijn onze stelregels.
13. Het niet naleven van één van deze reglementen kan aanleiding geven tot speelverbod of uitsluiting uit de tennisclub.
14. Het bestuur en het secretariaat van “sporthal Torrebos” hebben de volmacht, om bij het niet naleven van één van deze reglementen, de nodige sancties te treffen
15. Enkel de leden die aangesloten zijn bij de TennisVlaanderen zijn verzekerd voor ongevallen (geen brillen). Niet leden (invités) spelen op eigen risico
16. Iedere betreder van de terreinen wordt geacht kennis genomen te hebben van de reglementen en deze te eerbiedigen..