Opslag

De opslag gebeurt altijd onderhands, lager dan de heuphoogte, nadat men de bal één keer laat botsen achter de servicelijn.